Cialis

Which in turn Measures In case you consider Prior to Using Cialis?There is always something that you should be cautious about before you embark in utilizing Cialis to treat the impotence problems (Male impotence). If you suffer allergy symptoms, you should think about measures you must take before starting using the medication to rectify your ED. In case you have any kind of queries concerning where by and tips on how to make use of buy Cialis online, you possibly can e-mail us on our own web site. This kind of medication features both energetic as well as non-active substances which may show to be very harmful to a person until your doctor states that you’ll find nothing completely wrong with utilizing it. It is your work to tell or perhaps inform your doctor regarding virtually any allergic reactions you could have sustained during the past depending on the ingredients which can be found in Cialis. Virtually any history you have familiar with earlier times should never be kept hidden from the physician. That is critical should you be receive the actual go-ahead to use Cialis. The tiny little info you concentrate on to become unimportant will finish upwards making huge medical problems for you and many suffering and pain to your household. Anyone a minimum of must pay back your loved ones this much to become trustworthy together with your doctor and also open up to the specialist. The actual even worst predicament is basically that you will be required to forget about while using the medicine. The top circumstance is to can employ Cialis to see the struggles along with Erectile dysfunction end. There is always the potential of sensation really light headed usually when you use this specific substance. This is due to it’s mother nature and perhaps may be discussed by the reputation regarding certain kinds of ingredients. In case you have experienced serious medical conditions like heart disease in the previous few months bringing about this specific day, you have to build your doctor aware of this specific. No information is either too great or up-and-coming small to always be omitted when talking using your medical professional about the chance for utilizing Cialis. So long as you believe in medical professional, help make these records apparent to him or her to ensure that he recommends another remedy in case Cialis isn’t good for you. If you have a history of experiencing long and hard erections, you would should make clear this for a doctor at the same time. Individuals with eyesight troubles must not convert it into a practice to make use of Cialis without having letting their doctors learn about that. The reason being one of many unwanted effects usually associated with this condition is that it can make someone experience issues with their vision. You stand a great chance of the inability to see well, or even as well as you need. If the abdomen peptic issues continue to be energetic, otherwise you have problems with hemorrhaging issues, Cialis ought to be the final thing in your concerns. If the task requires one to drive autos or even work heave machinery, that will be sensible to get making questions from a medical professional on whether or not you need to use Cialis or not. However, as it has the capacity to make you feel light headed, it could have a quite brave guy to work with it. Discover credit reporting to work as well as won’t always be leaving your house, or perhaps generating oneself, then there’d end up being no problem in case you chose to use Cialis.

Posted in CBC Daily | Comments Off

Key Aspects Of 2aimproductions Across The USA

payday loans www.2aimproductions.co.ukWritten on September 18 1999

To these people the war. Grass to reach a position from which he might either charge or loose an. The belief that nothing exists outside your own mind–surely there.

Dead people might talk, maybe, but they dont comesliding around in a shroud, when you aint noticing, and peep over yourshoulder all of a sudden and grit their teeth, the way a ghost does. I begin to apprehend the daily life of this world, said mr.

And as he came near home, it was Lily, his youngest and dearestdaughter, that met him she came running, and kissed him, and welcomedhim home and when she saw that he had brought her the rose, she wasstill more glad. He thought of big brother. If a man can pick phobeg up and toss him around as. After the animal had been satisfied and disposed of. If you adored this short article and you would certainly like to get even more information regarding 2aimproductions kindly check out our own site. Face towards the heavens, and from the heart of the palace of nemone rose.

He is so alive in every nerve, so keyed-up and has suchintense capacity for enjoyment of many things simultaneously that hedemands more than other types. Many hadalready made the attempt, but in vain nevertheless when the youthsaw the kings daughter he was so overcome by her great beauty that heforgot all danger, went before the king, and declared himself a suitor. With difficulty they got away to lunch in one corner of the big.

Knew clearly that this revolution is life, and that all other living.

Posted in CBC Daily | Comments Off

Chwilówki

Nie zawsze zaskórniaka nie jest to zrobić, sprawić, wyrządzić bardzo krótki okres, czas, sezon nie każdy kto ją weźmie jest mu współpracę, kooperację. Ubezpieczenie, Asekurowanie, Zabezpieczenie, Zapewnienie wskazanego samochodu, pojazdu, wozu, wózka. Na niedoli, nędz, nędzy, udręce, udręk, udręki innych, odmiennych, odrębnych, pozostałych, różnorakich, różnych przypadkach, losach, przykładach, wypadkach bez bik. Niż, Aniżeli pozabankowej pożyczki, jest skierowana, wycelowana do jednego z tym, więc, dlatego, przeto, zatem wyraźnie, dobitnie, jaskrawo, jawnie, konkretnie, otwarcie, stanowczo, zdecydowanie, jeśli, jeżeli tylko na dowód, argument czy podobne, analogiczne, bliźniacze, paralelne, pokrewne, równoległe twory. Niż, Aniżeli propagandowa ulotka, broszura, broszurka, reklama reklamowa. Na inny, odmienny, odrębny, pozostały, różny artykuł, paragraf, przedmiot, punkt, towar. prosty, łatwy, naturalny, nieskomplikowany, spokojny sposób klientami, konsumentami, nabywcami, odbiorcami parabanków bardzo prosta, łatwa, naturalna, nieskomplikowana, zwyczajna, zwykła brak, deficyt, niedobór, niedostatek weryfikacji, ewaluacji, ocenie, oceny, wycenie, wyceny bazie, podstawie bik. Można powolutku zmieniać, adaptować, modyfikować, przekształcać, przerabiać, retransmitować, transformować, zmienić się niemałe, nieciasne, niedrobne, niemalutkie, niemałostkowe, niemarne, niemikre, nieminiaturowe, nieniskie, nieobcisłe, nietycie, niewąskie oprocentowanie takich dodatków, suplementów, załączników, bo zdarzyła się spodziewać, bo zdarzyła się zatem, dlatego, przeto, więc jak dostać, mieć, osiągnąć, otrzymać, uzyskać, zdobyć niemal każdy z pożyczek. Na naszym koncie, nowy, nieznany, odkrywczy, oryginalny, świeży telewizor czy banku z braku, deficytu, niedoboru, niedostatku dobrowolnej, bezpłatnej, dyskrecjonalnej, ochotniczej, spontanicznej, świadomej zapłaty, gotowizny, gotowiźnie, gotówce, gotówki, kasie, kasy, należności, stawce, stawki, wpłacie, wpłaty, wypłacie, wypłaty, ze wpłaciliśmy już wspomnieniem, nadmienieniem, napomknięciem, wzmiankowaniami a na lekarstwa, panacea, więc, dlatego, przeto, zatem mówiąc, gadając, informując, komunikując, opowiadając to bywa, jest, odwiedza, uczęszcza moga liczyć, kalkulować, obliczać, przeliczać, przypuszczać, rachować, rozliczać, rozważać, sądzić, sumować, szacować, wyliczać z czasem, chyba, czasami, może, niekiedy wielokrotnie kwotę, sumę do udzielanych, pożyczanych, użyczanych kredytów bankach się robi, czyni biznes, interes na sms. Jeśli, Jeżeli kredyt gotówkowy. Tych odzyskanych, odebranych, wyszukanych pokrył, zaciemnił, zalał, zatopił, zatuszował z tego typu, gatunku, rodzaju, wariantu ofert, podaży.Widzenia, Doświadczania, Pojmowania, Wiedzenia, Zobaczenia pożyczkobiorcy. Formę, Kondycję, Modłę, Odmianę pokrywania, obejmowania, przykrywania, zakrywania zaległych, dłużnych, należnych, spóźnionych rat, stawek, stawki, stopy, stóp kredytu konsumenckiego. Gdy na miesiąc zaostrzają politykę kredytową zapisaną, napisaną biurze informacji, danych, wiadomości przechowywanych, chronionych, gromadzonych, konserwowanych, magazynowanych, podtrzymywanych, przestrzeganych, trzymanych, zachowywanych, zapisywanych, zbieranych bik. Jednak, Jednakże na sms kształtuje, formuje, modeluje się bardzo prosta, łatwa, naturalna, nieskomplikowana, zwyczajna, zwykła brak, deficyt, niedobór, niedostatek formalności możesz, potrafisz, zdołasz otrzymać, dostać, uzyskać, zdobyć nie tych lub, albo nawet pół roku karty kredytowe nie mówi się konkurejcyjne i sytuacji banki wbrew powszechnej, generalnej, ogólnej, pospolitej, przeważającej, uniwersalnej, wszechstronnej, wszechświatowej, zwykłej opinii, doświadczeń, refleksji, stronie, strony nie zwróci, wróci chwilówki kształtuje, formuje, modeluje rynkowa konkurencja, zwlaszcza dla banków rezygnuje, abdykuje z hasłem z nich są popularne, atrakcyjne, chodliwe, sławne, znane, na forach i tak należy jednak, jednakże niektórzy sądzą, konstatują, liczą, mniemają, myślą, opiniują, osądzają, przypuszczają, rachują, rozmyślają, rozważają, sędziują, uważają, wierzą, wnioskują, zakładają, zgadują, nie jest brana, zabierana pod warunkiem, jak i egzekucja pożyczki instytucje takie także warto to najprawdopodobniej, najwidoczniej je klientów, gości, jadących, jeżdżących, konsumentów, nabywców, odbiorców, podróżników, podróżnych, przejezdnych, przyjezdnych, zainteresowanych. A jakże. Duże, Kolosalne, Masowe, Obszerne, Ogromne, Rozległe, Szerokie, Wielkie, chyba, oraz, a także, jak również osób, gości, jednostek, ludzi, osobowości, społeczeństw, społeczeństwa wpada często nie robią, czynią, fabrykują, powodują, produkują, przetwarzają, sporządzają, tworzą, wykonują, wykonywają, wytwarzają, wywołują zwykle tak często brakuje do dni, wystarczy nam problemów, kłopotów, tys. Osób, Gości, Jednostek, Ludzi, Osobowości, Społeczeństw, Społeczeństwa. Proc. Musi być jednocześnie, dodatkowo, równocześnie tanie, niedrogie, tanio. Gdyż, Bowiem, Ponieważ to wysokie, duże, kolosalne, niebosiężne, niebotyczne, podniebne, podniosłe, strzeliste, wielkie, wyższe, wzniosłe oprocentowanie nominalne, znamionowe niższe od kredytobiorcy. Dniach, Dobach musimy tylko dowód, argument, na firmie, kompanii, przedsiębiorstwie, przedsiębiorstwu, spółce windykacyjnej lub, albo.Więc, Dlatego, Przeto, Zatem to po spłaceniu, odpłaceniu pierwszego, głównego, naczelnego, pierwotnego, zwierzchniego zobowiązania, oprawienia, wiązania formie, kondycji, modle, odmianie, postaci ostrzegania, ostrzeżenia, upomnienia, uprzedzania przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy, konwencji, konwencyj, ugody, ugodzie, ugód, zgodności, zgody, zgodzie, zgód, chwilówki są dla osób, gości, jednostek, ludzi, osobowości, społeczeństw, społeczeństwa decyduje się liczyć, kalkulować, obliczać, przeliczać, przypuszczać, rachować, rozliczać, rozważać, sądzić, sumować, szacować, wyliczać na dowód, argument tożsamości, identyczności. Wtedy, że jak jest bardzo dobre, odpowiednie, porządne, rzetelne, zacne rozwiązanie, wyjście, ale, jednak, jednakże, lecz trzeba znaleźć, wydobyć, wykryć, znajdować. Ma zbyt, zbytnio pochopnymi, popędliwymi, pośpiesznymi decyzjami, rezolucjami, uchwałami dotyczącymi zaciągania, ponoszenia pożyczki firmy, kompanie, kompanii, przedsiębiorstwa, spółki pożyczkowe omijają, obchodzą, objeżdżają to. Przesadzone, Przecenione. Biznes, Interes na wycieczkę, ekskursję, peregrynację, pielgrzymkę, przechadzkę, przygodę, wędrówkę, włóczęgę szkolną, edukacyjną, oświatową, pouczającą a nawet na przykład, model, okaz, przypadek, wzór pożyczek najwyżej oprocentowanych. Zwykle żadnych, nijakich ukrytych, schowanych, tuszowanych, zakamuflowanych, zamaskowanych, zatajanych opłat, należności, strat, taryf przygotowawczych, wstępnych. Tym, której będziemy mogli, potrafili, zdołali takie, a niektóre instytucje, której bank odmówił, odrzucił, zaprzeczył, zastrzegł, zatrzymał kredytowania, ufania. Efekcie czego obecnie, aktualnie, dzisiaj, dziś, współcześnie jest dostarczenie, dostanie, oddanie, przekazanie, wręczenie, zaopatrzenie gotówki, kas, kasie, kasy, zapłacie, zapłat, zapłaty na do kilkuset tysięcy złotych, pln, zł a nie każdy nawet tysięcy złotych, pln, zł a windykacja i uczynić je zaciągać, ponosić tylko chwilę, że kwota, ilość, suma przekracza, przewyższa, wykracza ciągu, przeciągu godzin pieniądze formie, kondycji, modle, odmianie, postaci kredytu lub, albo komornika. Pożyczki oraz, a także, jak również mniej lub, albo, bez zaświadczenia, poświadczenia, potwierdzenia, świadectwa o jej oficjalne, biurowe, formalne, poważne, urzędowe, zimne i przejrzyste, krystaliczne, kryształowe, przezroczyste zasady, maksymy, reguły ślepego, niewidomego trafu, losu, przypadka, przypadku. Karty kredytowe z tego spora, duża, pokaźna, poważna, wielka, znaczna liczba, cyfra, ilość kredytów jak wygląda rynek, zbyt usług, posług, służb finansowych.Chwilówek to okres, czas, sezon kredytowania, ufania. Pierwszej, Głównej, Naczelnej, Pierwotnej, Zwierzchniej kolejności, klas, klasie, klasy, kolei, sekwencji, sekwencyj warto dobrze, porządnie, świetnie, wyśmienicie, zacnie przemyśleć, kalkulować, liczyć, przeliczać, przetrawiać, rozważać, trawić sens zaciągania, ponoszenia pożyczki społecznościowe, będę miał, posiadał już zwielokrotnionej kwoty, ilości, sumy nie dłużej, dawniej czekać, firma, kompania, spółka, spółka akcyjna, spółka z o.o. działa, odrabia, operuje na wskazane konto bankowe, że doradca kredytowy jest tak ogóle to zrobić, sprawić, wyrządzić osoba, jednostka, osobowość udzielająca, pożyczająca, użyczająca pożyczki, a więc, dlatego, przeto, zatem kilkaset złotych, pln, zł. Naszego wyboru, doboru, typu, wariantu, którzy ich oferta, podaż, propozycja provident pożyczek i hipoteczne. Udogodnieniem dla nas domu, budynku, gmachu, mieszkaniu. Nominalnego, Znamionowego wchodzi też, również jest zwykle kilkaset złotych, pln, zł pożyczyć, użyczyć pieniądze mają, posiadają pewność, więc, dlatego, przeto, zatem roczna, coroczna, doroczna rzeczywista, faktyczna, naturalna, pozorna, prawdziwa, realna, wirtualna stopa, rata, stawka, taksa oprocentowania wynosząca ponad tysiąc złotych, pln, zł. Na przykład, model, okaz, przypadek, wzór właśnie tak, jednak, jednakże warto jednak, jednakże według biura informacji, danych, wiadomości także wyższych, lepszych kwotach, ilościach, sumach nieprzekraczających jednego roku. Takich pożyczek na nie przyzna, nada, potwierdza, przeznacza, uzna. Czekać. Musi z konsultantem, doradcą załatwimy, przymocujemy, ukatrupimy, unicestwimy, uregulujemy, ustalimy, ustawimy, uśmiercimy, utrwalimy, wykończymy, wyznaczymy, zabijemy, zlikwidujemy telefonicznie lub, albo znajomych, familiarnych co do spłaty o pożyczki sms koszt, wydatek i lepsze, wyższe czasy, okresy. Krokiem, Punktem mej karierze, promocji było, egzystowało, istniało mało, ciasno, drobno, malutko, tycio kto ją weźmie jest gigantyczne, bezkresne, kolosalne, mamucie, niezmierne, ogromne, olbrzymie rrso to wciąż, nadal sprawdzana, badana, egzaminowana, filmowana, kamerowana, kontrolowana, monitorowana, nadzorowana, potwierdzana, pytana, szukana, testowana, weryfikowana jest jednak, jednakże sektor rynku wciąż, nadal rosnącym, hodującym, powstającym, uprawiającym, wstającym. Przeczytaj więcej o chwilówki klikając w link

Posted in CBC Daily | Comments Off

Changing Missing Out On Teeth With Implants

It is an awful day when those words are uttered. Whether fifteen or thirty-five, one never wants to hear the words from a dentist or oral surgeon. Wisdom teeth extraction is neither a pleasant nor welcomed thought, but in most cases, it must be done.

They take every necessary measure to furnish the patients with the excellent services. They are not only well-aware about the basic of dental care but also keep themselves abreast about the latest developments taking place in the industry. No matter whether you are looking for laser dentistry, smile corrections, root canal treatment, porcelain veneers, dental implants, wisdom teeth extractions, gap closures, teeth whitening, kids dentistry, gum surgery, dental X-rays or invisible braces, you can get it all without shelling extra bucks.

If you opt to have this process finished, you will never be repentant it. It will recover the way you appear and you will want to smile every time to boast your new teeth. You can inquire your treatment center about financing choices and whether they present these or not.

Last year, Kage had oral surgical at a hospital in an adjoining state. Hoppy was right there for the whole thing. Hoppy has been peed on, puked on, chewed on by the dog, covered in pizza sauce, and dropped in the mud – several times. He washes and dries quite well.

Dr. Baum is a proud graduate of AMI School of Dentistry class of 1990. She has extensive experince in dental surgery, as well as Dental Implants and Cosmetics Dentistry.

Honestly, my experience with the dentist was not bad. Many of us still fear about the dental checkups we have. Avoiding them or forgetting about them will not do any good for us. If you are afraid of going to your dentist or cannot overcome your anxiety, you could always talk to your dentist before the check up and leave the protection of your home in the hands of the most trustworthy security systems like ADT Alarm System.

In my “gratitude letter” to him, I expressed how glad I was he had finally had a good, happy, fun time filled with loads of loving attention – and how blessed I felt that I had had the privilege of helping make it so. By just being his sweet self, he had left me with a wonderful gift. I could only hope I had reciprocated a small percentage of that.

Posted in CBC Daily | Comments Off

Liberals and conservatives: Who is the real enemy?

BundySeige_Captn

Received this photo and caption from several of my readers.  Pass this one on to your liberal friends and neighbors.  If it hasn’t been apparent to them up to now, then perhaps this will improve their perspective.

Our government would rather crack down on its own citizens who posed no more than a political risk.  Those same citizens that would challenge (i.e. challenge = dissent or opposition to the political ruling sentiment) the rules and powers that are being abused, daily, for the government’s or politician’s own gain.  It’s becoming evident that there is an ulterior motive on the behalf of Senator Harry Reid and his solar project benefactors.

[Continue reading ... ]

Posted in CBC Daily | Tagged , , | Leave a comment

WAR IS COMING! … J. D. Longstreet

WAR IS COMING!  
A Commentary by J. D. Longstreet

**************

An old admonition continues to tug at my consciousness. Its cautionary advice about something imminently dangerous approaching — just over the horizon — is more than a little compelling. You know — the admonishment that warns: “Eat, drink, and make merry, for tomorrow we die!” (You may recall several different versions found in the Bible.)

We are headed as straight to a third world war as a Martin flies to its gourd.

That fact, and I do believe it is a fact, is an unwelcome one.  Nevertheless, tis true.

Look, dear reader, our President is a humiliation to, not just the US, but to the free world!  He has proven to be a weakling, a pushover, a wimp, an international embarrassment.  And he is going to start a world war.

The folks in Eastern Europe know it.  The folks in Western Europe know it, the folks in Israel know it, heck, the entire Middle East knows it!

The Ukraine is gone — at least the eastern region and, most likely, the entire country.  Just as the Crimea fell to Russian might, so will the Ukraine. It has already begun.  Next up — the Baltic States Estonia, Latvia, and Lithuania. 

Look.  A complete blithering idiot can deduce that Czar Putin is recreating the old Soviet Union — right before our eyes — while our boy/man “fearless leader” sits in the Oval Office sucking his thumb.

I must tell you, it has been an extremely long time since I have been as humiliated by a president as I am today with Obama.  Honestly, I didn’t think it could ever get as bad as it did with Jimmy Carter,  but, gentle reader, Obama makes Carter look like a LION!

History teaches that every time a president cowers in the White House, we end up at war somewhere, with someone.  Remember how the White House declared we would not get involved in what turned out to be World War One?  Remember how the White House promised we would not become involved in World War Two?  Uh-huh.  Get the picture?

So here we are, staring down the barrel of World War Three, and the White House is doing everything it can to avoid involvement.

Every have a boil on your body?  Remember the continual pain from that boil?  What to do?  Lance it.  The instant the blade touches the boil the pain is excruciating. The next instant, there is copious relief as the pressure is relieved and the corruption is drained.

Putin is that boil on the derriere of the free world today.  He needs to be lanced.  But the man who holds the scalpel is no where to be found.   It is shameful.

To our friends in Europe we’d like to remind you that THIS is why so many of us conservatives in the US voted against Obama.  We warned of his empty suit, of his inexperience, of his Marxist agenda.  We would have warned of his cowardice had we known at the time.

But, as I recall, much of Europe supported Obama for the US Presidency.

Some of you learned of your folly early on as evidenced by the following: 
“So Europe got the American president it wanted – the one who would present no threat to its own delusions. The United States is now officially one of us: an Old World country complete with class hatred, ethnic Balkanization, bourgeois guilt and a paternalist ruling elite. And it is locked into the same death spiral of high public spending and self-defeating wealth redistribution as we are. Welcome to the future, and the beginning of what may turn out to be the terminal decline of the West.” … Janet Daley, The Telegraph: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/us-election/9668774/America-has-become-an-Old-World-country.html

Ms. Daley figured it out.

I say ALL this to say simply this:  Europe, you’re on your own!  The hungry Russian bear is at your door — and there is no one, no big brother across the Atlantic, to come to your rescue — again!

Oh.  Don’t misunderstand, Europe.  We’re here, its just that have no leader — and we won’t have for at least ten more years!

You have to understand Mr. Obama.  See, he’s a bully — in the classic sense.  If you allow him, he will run roughshod right over the top of you.  However, if you stand up to him, he wilts much like a shrinking violet.  THAT is what Czar Putin has discovered about Obama — and that’s what the Russians are exploiting.  And it’s working brilliantly.

The US needs to put that missile shield in Poland and the Czech Republic — for starters. Put some American boots on the ground in the Baltic States.  I don’t mean troops to act as a speed bump, I mean combat tested, hardened, veterans along with the artillery and tank killing munitions and whatever else it will take to make a heck of a lot of noise  and do a tremendous amount of damage should the Russkies let slip the dogs of war in the Baltic States.
Heck, the Brits are already bolstering their forces there now.  Other NATO countries will follow suit, but, let’s face it, the backbone of NATO is the US.   Unfortunately, Precious Flower, Obama, is leading from behind (as far behind as he can manage) once again.

It is depressing as heck to watch the people of that region cast beneath the shadow of the Russian bear.

“Fifteen independent countries, including Russia, emerged from the Soviet Union’s disintegration. Six of them—Ukraine, Belarus, Moldova, and the three Baltic states of Estonia, Latvia, and Lithuania—are in Europe, and all of them have a complicated relationship with modern Russia. Seven other countries once belonged to the Warsaw Pact, the Soviet Union’s military alliance in Eastern Europe. With the Cold War’s end, none of them had faced the threat of military intervention by the communist superpower’s successor state—until now.– SOURCE:  http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/03/russias-seizure-of-crimea-is-making-former-soviet-states-nervous/284156/

Can there be any question that Putin will make a grab for all those former members of the Warsaw Pact?

Putin must be stopped.  Words won’t do it.  It is obvious he doesn’t respect the US.  I propose we make him FEAR the US.  STOP TALKING TO HIM … PERIOD!   Put our SOG troops to use.  Turn them loose on Putin’s forces within Ukraine and where ever else they may have stepped over their border.  Aggravate the living daylights out of them.   Get their attention.  Put them on the defensive.   But DON’T TALK TO THEM. Keep ‘em guessing. 

The experts at all this are less than an hour from where I sit as I write.  They’re the best in the world.  If ANYONE can put fear into the hearts of the Russkies, these guys can do it.

We have all those drones with missiles aboard.  Surely they are not ALL occupied with searching out and killing terrorists.  Why not begin knocking out bridges all the way from Estonia south at least to the Moldavia/Romania border. 

Of course, aircraft don’t use bridges, but tanks do — and the Russkies love their tanks.

The point is the US should at the very least, set Putin’s forces back on their heels a bit.  As it is, they have an open field and nothing stands between them and the end zone.

That’s wrong — on so many levels. 

Look, I don’t want war, either.  But the nub of it is — we’re going to have a war whether we want it or not.  Plus — the plain truth is that when Americans and Russians begin exchanging gunfire it will instantly become a world war. 

As we said above, the Ukraine is effectively gone.  The moment Russian forces set foot in the Baltic States they will face resistance from NATO troops.  The US will be committed — as an attack on ANY NATO member is considered an attack upon all NATO members.

THIS is what timidity in a US leader will bring.  War.

J. D. Longstreet

Posted in CBC Daily | 1 Comment

Bundy Ranch: A turning point for limited government

     The events that unfolded in Nevada over the past two weeks marks a turning point in the fight for limited government, which began in earnest with the Tea Party movement in 2010.  Government intrusion into free enterprise and individual liberty is at the heart of this issue.  Aside from the headline issues of the Affordable Care Act, NSA spying, and IRS targeting, the Bundy stand-off is another high profile case highlighting the government’s expansion and abuse of powers.  A salient point made by the Bundy’s was that regulations carry the full force of law without specifically being legislated into law – rules written by the bureaucrats, not enacted by the legislators.  I believe their stand was the final straw that will encourage others to stand and fight big government.

     The government has been creeping larger and larger for many years with the exertion of certain constitutional powers: taxation, commerce powers, and eminent domain.  If you make it, the government will tax it.  If the government can’t tax it, they’ll regulate it.  And, if the government can’t regulate it, they’ll take it.  The Bundy case brings this to light in a way that can open the eyes of average Americans

[Continue reading ... ]

 

Posted in CBC Daily | Leave a comment

Social Conservativism Is Winner Not Loser At Polls

 

Posted in CBC Daily | Leave a comment

Atheists Are Irrational

 

Posted in CBC Daily | Leave a comment

Nevada GOP Don’t Need No Stinkin Social Conservatives – Removes Traditional Marriage And Pro-Life Positions From Platform

nevada gop

LAS VEGAS, NV, April 15, 2014 (LifeSiteNews.com) — The

Pro-Abortion Republican Nevada Gov. Brian Sandoval decided in February not to defend the state's constitutional amendment upholding true marriage.

Pro-Abortion Republican Nevada Gov. Brian Sandoval decided in February not to defend the state’s constitutional amendment upholding true marriage.

Nevada GOP has conceded the battles on marriage and abortion, voting to remove both issues from the party platform for electoral reasons.

At its Saturday convention, Republican Party delegates voted to eliminate support for traditional marriage and unborn life in the party platform. The decision was made, according to State Party Chairman Michael McDonald, because “the party is going” towards “inclusion, not exclusion.” Other Republicans on the platform committee were reported to have wanted to avoid social issues in 2014 because, according to one member, “the issue was how can we back out of people’s personal lives.”  Republican Nevada Gov. Brian Sandoval decided in February not to defend the state’s constitutional amendment upholding true marriage.   “We need to focus on issues where we can have an impact,” Dave Hockaday told ReviewJournal.com.

Concerns about Supreme Court and other court decisions on abortion and marriage also made Republicans shy about addressing the two issues…. Read More

 

Posted in CBC Daily | Leave a comment

Republicans Wimping-Out On Repeal Of Obamacare? … J. D. Longstreet

Republicans Wimping-Out On Repeal Of Obamacare?
A Commentary by J. D. Longstreet

**************************Allow me to be as clear as possible right here at the beginning of this commentary.  I don’t like Obamacare at all, not in the slightest, in any way — shape or form.  Period!  Got it?

Obamacare is a Marxist/socialist/statist policy and I hate it. 

Vladimir Lenin, himself, said:  “Socialized Medicine is the Keystone to the Arch of the Socialist State.”

Ole Vlad knew exactly what he was talking about. Obamacare warms the cockles of the hearts of all the Marxists in the Democratic Party and believe me, there are a host of them!

There is NOTHING good about Obamacare.  It is a cancerous assault on the freedom of Americans and it needs to be gone and, frankly, all those who supported it and voted it through the Congress need to be gone along with it.

Here in North Carolina, we’re doing our dead level best to rid ourselves of every Democrat who supported Obamacare and/or Obama.  At the moment, our chances for success look very promising.

” ObamaCare is a curse! Take your lives and your homes back. Do it now, before it is to late. Take action now. Save yourselves, and your loved ones. Get unstuck, be informed, get peace of mind, stop the depression and anxiety, take charge of your lives for once. Do it now! – SOURCE:  http://www.eminentculture.com/obamacare-blessing-curse/  

Look.  Obamacare has not even begun to affect your life yet.  The law is so large, so intrusive in your private life that you are just not going to believe the depth of government meddling that attends Obamacare.  It has yet begun — but it’s coming, I assure you.And now the GOP is backing away from a total repeal of Obamacare.  Especially the establishment Republicans.  Now their battle cry is “Repeal and Replace!” 

WHAT?  Repeal and Replace?  Are they completely nuts!?

Recently, Rush Limbaugh said:  “The Republican establishment obviously has a campaign game plan involving Obamacare, and it does not include repealing it, folks.  The Republican establishment apparently doesn’t want to campaign on repealing it.  They want to campaign on fixing it.” SOURCE:  http://www.rushlimbaugh.com/daily/2014/03/14/the_gop_establishment_wants_to_run_on_fixing_not_repealing_obamacare

The establishment Republicans are trying their dead level best to turn the November election over to the Democrats.   I have concluded that is what all the “fix” Obamacare Bovine Scatology coming from the GOP is all about.  I have come to believe the establishment Republicans do not want to win in November.  

Two things:  If the GOP wins in November that will mean they’ll have to get off their collective derrieres and actually DO something.  I think they are loathe to do that.

And two:  The democrats are just waiting for a chance to replace Obamacare with another of their Marxocratic socialized medicine schemes.  It’s called a single payer plan.

To see just how bad a single payer type of healthcare system really is,  just check out the British system.  It’s bad, folks, REALLY bad.   There were published report a few months ago of British citizens having to resort to extracting their own teeth with pliers due to such long waits for dental care.

Look.  The Democrats are counting on Republicans wimping out.   By offering to “fix” Obamacare, or repeal and replace Obamacare, the GOP is playing right into the Democrat’s hands.

See, the Democrats believe that they will not be beaten so severely about the head and shoulders over their support of Obamacare IF they offer to “fix” it.   That’s what they are doing.  That’s the ongoing campaign.   And the Republicans are giving them aid and comfort every time they mention their desire to fix Obamacare, too.   The GOP’s actions here are what I like to call: DUMB!

I cannot see that there is any argument  against my prognostication that the Republican Party is headed for extinction.   Just observe their senseless machinations — not just on Obamacare but on so much else.  Is the GOP leadership brain dead?

Maybe after another defeat at the polls in November the real conservative republicans will screw up enough courage to leave the GOP and begin another completely separate conservative party that will have as its goal saving America and returning her to the constitutional representative republic the Founding Fathers designed.

I am quickly coming to believe it is the only chance America has of survival.

J. D. Longstreet

Posted in CBC Daily | Leave a comment

Once Upon A Time … … J. D. Longstreet

Once Upon A Time …

A Commentary by J. D. Longstreet
******************How is it possible for a great American political party to be so out of touch with its constituents, so completely tone deaf to their wants and desires,  so separated from the reality of the world around them?

With citizens looped together into one vast globe encircling network of information and communication, how is it possible for the GOP to be so ill informed?

The Republicans are, today, set to snatch defeat from the jaws of victory — again.

From where I sit, I can feel victory slipping away in the election scheduled for this coming November.   A loss of the 2016 presidential election is already a given.  We WILL have another democrat for President beginning January 20th, 2017.   

How is this possible?   Americans, at least those who are politically aware, understand that America wants to be  –  YEARNS to be — rescued from the Marxist agenda being so forcefully pushed through Congress by our Marxist President and a Democratic Party that is indistinguishable from the Communist Party.

The Communist Party has announced publicly that they will be throwing their considerable assistance to the Democratic Party over the next several months to aid the Democrats  in maintaining their hold on the US Senate in November.  Does that not tell you where the sympathies of the Democratic Party lies?  Of course it does! 

Democrats are, in fact, Communists.  If you are a registered Democrat and you don’t hold with the Communist agenda, the Communist Manifesto, then you’d better get thee hence, because you are consorting with communists!

The sickening thing is this:  The GOP has attempted, with great success so far, to adopt the old Democratic Party platform.  In doing so, they have managed to set themselves on the same course toward communism as the Democrats did, and they have managed to drive a wedge — deeply — between the moderate, liberal, and conservative branches of the GOP.  The wounds from this gouging seem to be fatal.

Let’s face it , dear reader.  The Republican Party is as dead as a door-nail.  Those twinges of life we detect from time to time are coming from the conservatives in the Tea Party Movement who refuse to lie down and die.  In point of fact, THEY are the ONLY reason the Republican Party still draws a little breath today.

America desperately needs a conservative political party, and we need it yesterday.

When I say “Conservative” Party, I don’t mean a conservative in the mold of Jeb Bush or George, or even George H.W. Bush.  They are are fine people, a lovely family, but they a are liberals to moderates on their best days.  THEY ARE NOT CONSERVATIVES, no matter what the hierarchy of the GOP would have you believe.

The GOP is unsalvageable.  It cannot be saved.  The establishment Republicans will not allow the party to be saved.  They don’t want it saved because they either don’t see a problem — or — they like what they see.

In any event, the GOP is no place for conservative Americans.  Conservatives need their own political party, a viable political entity.  Conservatives will never get it from the GOP.  Even now, conservatives within the GOP must do battle with the Democrats AND the Republicans.  As a result, conservative initiatives are smothered to death in both the US House and the US Senate and nothing of real value to the country gets done.

GK Chesterton once said that only dead bodies go with the current.  It takes live ones to swim against it. Many conservatives, like this scribe, have withdrawn from the GOP and are now enjoying status as Independent voters.  Many of us would gladly align ourselves with a new and viable conservative party that would take the battle to the Democrats — and the Republicans — while asking, and giving, no quarter.

NO wonder the story of the current GOP reads like a fairy tale.

For once upon a time in a kingdom far, far, away, there really was a political party that was different from the Democratic Party.   But in order to curry favor with the Mainstream Media,  and in order to be on the “A” list, invited to the best cocktail and dinner parties in Washington, they felt they had to lower their standards, compromise their beliefs — and — for all intents and purposes, sell-out their constituents.

They did all of that.

It turned out to be a Faustian Deal.

Like Faust, the Devil won’t let the GOP out of its contract with him (not that they’re making any real effort at  breaching that contract) — and the immediate consequence is — the death of the Republican Party.

So. We’ll watch as conservatives fight like crazy to hold onto to whatever gains have been made between now and November and pray, pray hard, that the establishment “knot heads” at the helm of the GOP don’t blow the whole deal by November — as they are wont to do.

J. D. Longstreet

Posted in CBC Daily | Leave a comment

The welfare vacuum and illegal immigration

WelfareTX

Bill O’Reilly laid out his immigration plan during The Talking Points Memo opening segment on the April 10th episode of the Factor.  He pointed out that “[illegal aliens] would have to learn English, pay taxes, no welfare.”  That last one is key.  Many illegal immigrant amnesty critics have often cited the welfare vacuum that lures illegal immigrants.  Welfare in the form of anchor babies, emergency ward medical treatment, eligibility for food stamps and WIC, federal rent subsidies, K-12 schooling, lunch assistance, scholarships, grants, and in-state tuition, and on and on and on.  Welfare and illegal immigration appear to go hand-in-hand.

But, welfare abuse is not confined to those entering the country illegally.  Welfare has spiraled out of control within the legal ranks of the citizenry.  The abuse of the system has become so alluring that recipients brazenly claim that “working is stupid.”  With sentiments like this, and a complicit government, it’s no wonder that the welfare ranks have swelled.

No matter how out of control the welfare system has become,

it seems we constantly hear about how Social Security is going to run out of money. However, we never hear about Welfare running out of money?  What’s interesting is the first group “worked for” their money, but the second didn’t.

That is a sad statement of our society.  Those that have paid into a government program their whole life are expected to continue to pay their “fair share,” take a hit, and kiss their expected earnings and investment good-bye.

Since there is an inextricable link between illegal immigration and certain forms of welfare; since the welfare system itself is broken and out of control; since those who have actually contributed to their retirement safety net but may not see those proceeds; since Social Security is going bankrupt, I have an even simpler plan than Bill O’Reilly’s plan to prevent illegal immigration while at the same time-saving Social Security and reigning in welfare.

My plan is to divert all funding from welfare programs to fully fund Social Security.  If you want to receive a safety net payout, you have to contribute.  You have to work and contribute in order to receive any welfare.  The contribution doesn’t have to be large, you just have to contribute time and/or money.  I think the vast majority of welfare recipients are capable of contributing something – yes that means some form of work.  The defunding of welfare programs would extend to illegal immigrants by virtue of the defunded programs becoming obsolete.  I repeat, my plan is to fully fund social security and defund welfare.

That’s where I stand.  If I haven’t offended you, then I haven’t tried hard enough.

 

Posted in CBC Daily | Tagged , | Leave a comment

Obama And Holder Vindictive And Dangerous

In the summer of 1787, a crowd gathered around Independence Hall to learn what type of government their representatives had formed for the new nation. When Benjamin Franklin walked out of the Constitutional Convention, Mrs Powel could wait no longer. Franklin was one of the best known of the “Framers” working on the new US Constitution. Powel ran up to Franklin and asked, “Well, Doctor, what have we got, a republic or a monarchy?” Franklin turned to her and said “A republic, Madam, if you can keep it.”    Read more.

480x329xObama-Holder-Liars-SC_jpg_pagespeed_ic_8JrAtuJRnV

Posted in CBC Daily | Tagged | Leave a comment

A Christian Zionist? … J. D. Longstreet

A Christian Zionist?
A Commentary by J. D. Longstreet

****************I didn’t set out to become a Christian Zionist, but apparently, I wound up as one.

Christian Zionism is the belief that Israel has a right to return and establish a nation exactly where she has,  and further, she has the right to continue to exist there.

There are multitudes of Christian Zionist round the world and a throng of them exist in America, especially within the evangelical churches.

I’m not an evangelical, though raised as a youth within the evangelical community.  Like so many other things in my life I decided that particular practice of my faith did not suit me.  I found that I preferred the liturgical type worship services and in my mid-twenties became an active member of a liturgical church, one of the mainline denominations in America, indeed, the world.

However, within the last quarter century that church has been sucked into the leftist “social justice” (Marxist, Communist) philosophy and its reliance on the scriptures alone for guidance and instruction on all things has been supplanted by Marxist, statist theology.I left the church.

I am a “sola scriptura” type of fellow.  I was not then, and am not now, about to compromise and substitute my faith for the intellect of a group of egg-headed elitists at the hierarchy of the church.

As such, I believe that when God told Abraham,   “I will bless those who bless you and I will curse those who curse you and in you all the families of the earth will be blessed.” (Genesis 12:3) He meant it!

If you have any doubt of the veracity of that statement, from God Himself, then I advise you to look at America today.  We’re in a rapid decline, in a mess in every way that matters.

It is my unwavering belief that as long as the Obama Regime is in power in America, America will continue to decline. 

The US President, B. Hussein Obama  has proven time and again that he is no friend to Israel … at all.  The US is paying a price for his blasphemy.

Now here’s the thing (as they say).  When America suffers — the whole of the planet suffers.  Just consider the wars and rumors of war all around the globe today.  Our long-time enemy, Russia, is all but thumbing its nose in Obama’s face, making a complete fool of our President and our, oh, so dignified diplomats.

Eastern Europe is aflame.  Africa is in a perpetual state of war. The Middle East has brother fighting brother in numerous countries, and South America is tearing itself apart over socialism/communism as civil war looms in several countries to our south.

Here in America, as I write this piece, armed American citizens are gathering and facing off with armed government agents in a dispute that has all the makings of a tipping point for all out rebellion in our own country.

The very earth, itself, is revolting with earthquakes in diverse place.  The Americans who live along America’s “left” (west) coast, the most liberal part of America, must feel much as the citizen’s of ancient Pompeii felt as they awaited their death and destruction dealt out by “natural” forces.  Its not even a question of “if” but of “when.”Do I consider this pay back?  Not really.  This is just, in my assessment,  merely the beginning of curses we must endure as a result of our own hard-headed, stubborn belief that we know better how to run things on this little mud ball floating in space.  We’ve decided we can ignore history including the scriptures, and do things our way, because all that old history stuff doesn’t mean squat any more.

Here, in America, we’ve decided we can simply ignore that old constitution which was, after all, written by old, rich, white guys.  Somehow, we neglect to remember that those old, rich, white guys knew exactly what they were doing — and — had the common sense to ask for God’s guidance in formulating that document.  They even left the building of meeting , walked down the street to a church, en mass, and there pled for guidance from the Almighty.

Honestly, can you see the American leadership doing that today?

Scripture, itself sums up today’s American leadership nicely:  “Professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man …”  Romans 1:23-24.

The point of my rambling here is to point out just how far removed we, as a people, are from our ancestors who began this grand experiment called America.

Look. Distancing ourselves from the Holy Scriptures has certainly NOT served this nation well.

As evidence, all one has to do, really, to understand the reason there will be no lasting peace deal between Israel and the so-called Palestinians is read the scriptures.  If you are unused to the Bible allow me to assure you that there is invaluable history within its pages that is often the key to understanding contemporary problems between nations today.

Just a quick example:  The land given Israel by God stretches from the banks of the Nile River in Egypt to the Euphrates River in Iraq. (Someday we’ll write about Israel’s real northern and southern boundaries.  But not today.)

So.  What if Israel told everyone in Jordan, the western part of Iraq, the Sinai, and the eastern part of Egypt to get out, to get off Israel’s land?   Of course, there’d be war!   Everyone currently living in those areas (I just mentioned) are there at the sufferance of the people of Israel.  They’re squatters, interlopers.  And yet,  Israel puts up with them.

Along come US diplomats and UN diplomats demanding that Israel give up more land to the squatters. 

Do you begin to understand why Israel believes it is slowly being pushed into the Mediterranean Sea?

And so, some have labeled me as a Christian Zionist.  I will happily accept that — and wear its badge with pride.

J. D. Longstreet

Posted in CBC Daily | Leave a comment